Bortgången av en nära anhörig innebär i de allra flesta fall en enorm sorg och ett stort lidande för dennes familj. Det kan kännas ledsamt, tungt, jobbigt, frustrerande, påfrestande och omtumlande, och allt däremellan. Det speciellt om det är en i familjen som gått bort, om det är en väldigt nära vän, eller om det är en nära släkting. 

Samtidigt som man ska ta itu med och bearbeta alla dessa känslor som uppstår är det nödvändigt att man som nära anhörig ser till att ordna med det som behövs när det kommer till begravning. Här handlar det ofta om en hel del saker som ska fixas med och planeras för, inte minst när det kommer till att hitta en gravplats och en lokal för begravningen. 

Begravning i den avlidnes församlingskyrka

Om den avlidne var medlem i en församling i Eskilstuna är sannolikheten rätt stor att denne också önskar få ha sin begravning i kyrkan, samt att gravplatsen ska vara på kyrkogården. Finns det andra önskemål från den avlidne bör ni i största möjliga mån försöka uppfylla dessa för att säkerställa att den avlidne får en önskvärd vila och personlig ceremoni. 

Olika begravningsceremonier i kyrka i Eskilstuna

När det kommer till att anordna en begravningsceremoni i en kyrka i Eskilstuna finns det lite olika alternativ för er att välja mellan. Hade den avlidne inte själv några specifika önskemål kring begravningens upplägg eller innehåll är det upp till er nära anhöriga att avgöra hur denna ska gå till. 

Då kan ni bland annat välja om begravningen ska vara kyrklig eller borglig, beroende på hur mycket ni vill behöva anpassa er efter Svenska kyrkans ordning och riktlinjer. Ni kan även välja om det ska finnas någon dödsannons, vilka som ska bli bjudna till ceremonin, vem som ska leda begravningen, och så vidare. 

Kyrkor i Eskilstuna 

Några av de kyrkor och begravningsplatser som finns att välja mellan i Eskilstuna är: 

  • Klosters kyrka
  • Fors kyrka
  • Sankt Andreas kyrka
  • Sankt Pauli kyrka
  • Ansgarskyrkan
  • Tomaskyrkan
  • Hällby kyrka