Har du en nära anhörig som avlidit i Eskilstuna? Då kan det vara upp till dig som kvarlevande närstående att se till att planera för och anordna med den avlidnes begravning och begravningsceremoni. Bland alla de saker som ska fixas med i samband med detta ska du som ansvarig ta ett beslut om hur den avlidne ska begravas, samt var. 

Den avlidnes egna önskemål

I de allra flesta fall har den avlidne innan dess bortgång talat om några specifika önskemål som denne har kring sin egen begravning. Det exempelvis när det kommer till var den ska inträffa, hur den önskas begravas, samt om det ska vara något specifikt tema eller upplägg under själva ceremonin. 

Finns det några sådana önskemål bör du se till att uppfylla dessa då du planerar för och ordnar med begravningen. Det är trots allt den avlidnes sista önskan. Om det däremot inte finns några sådana önskemål är det upp till dig (eller er) som nära anhörig att avgöra hur allt ska gå till. 

Minneslund som gravplats

Om den avlidne kremerats finns det några olika alternativ att välja mellan när det kommer till var urnan ska begravas eller var askan ska spridas. Ett rätt vanligt sådant alternativ då man själv inte vill vara med vid gravsättningen av askan – eller då man inte är i behov av en specifik egen gravplats – är minneslund. 

Med detta menas att den avlidnes aska gravsätts i dess urna på en gemensam plats. När detta är färdigt kan de som vill sen besöka denna gemensamma minneslund för att sörja och minnas den avlidne. Vid en minneslund får man tända ljus och sätta blommor, men man har ingen egen plats att till exempel plantera